SUSKIE DIABLAKI

Wiosenna 87, 34-200 Sucha Beskidzka 
49.73359841456, 19.589560806386 (na Mapach Google i OpenStreetMap
tel: 504757577 , 501151497
email: suskiediablaki@gmail.com, info@suskiediablaki.pl 

 REGULAMIN WYNAJMU 

 1. Rezerwujący proszony jest o zapoznanie się z regulaminem wynajmu. 2. Akceptacja oferty i rezerwacja są równoznaczne z przystaniem na warunki wynajmu. 3. Z usług korzystają Najemcy na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie  majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu,  Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności. 
 2. Za niezapoznanie się z Regulaminem Wynajmu Suskie Diablaki, pełną odpowiedzialność  ponosi osoba rezerwująca domek. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają  odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych. 

I – REZERWACJA

 1. Po zaksięgowaniu przelewu za cały okres pobytu, do osoby rezerwującej wysyłany jest  e-mail/sms z potwierdzeniem rezerwacji oraz wskazówkami zameldowania i  wymeldowania. 
 2. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Gości, kwota za niewykorzystany okres  nie jest zwracana. 

II – ZAKWATEROWANIE

 1. Doba zaczyna się o godz. 16:00 (przyjazd), a kończy o godz. 11:00 (wyjazd). 2. Prosimy o informację o planowanej godzinie dotarcia do Suskich Diablaków. W  przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, prosimy o  powiadomienie telefoniczne. 
 2. Ewentualny wcześniejszy przyjazd (przed godziną 16:00) musi wcześniej zostać  uzgodniony. 
 3. Z tytułu późniejszego przybycia lub wcześniejszego wyjazdu nie będą udzielane żadne  zniżki ani zwroty. 
 4. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych  rezerwacji domku przez innych gości. 
 5. Najemca nie może użyczać albo oddawać domku w podnajem innym osobom. 7. Maksymalna ilość osób do zakwaterowania to 4 osoby. Przy rezerwacji należy podać  ilość osób, które będą korzystać z Domku. 
 6. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku (bez  zgody i wiedzy Wynajmującego), zastrzega się prawo do natychmiastowego zerwania  umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej  opłaty. 
 7. Nie ma możliwości zakwaterowania osób, jeżeli co najmniej jedna z nich nie ukończyła 18 lat. Po przybyciu konieczne jest okazanie przynajmniej jednego dowodu tożsamości w  celu zameldowania. 
 8. Najemca po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać  Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia  znajdujące się w Domku. 
 9. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Wynajmującego. 11. Najemca na czas pobytu w Domku otrzymuje 1 klucz do drzwi oraz 1 klucz do bramki wejściowej. 

III – POBYT 

 1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenia  przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Domku zaistniałych podczas pobytu,  czy to z winy umyślnej czy nieumyślnej. 
 2. Najemca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za przebywające z nią osoby (w  tym dzieci, osoby niepełnoletnie). Dzieci przebywające na terenie obiektu powinny  znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. 
 3. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa  przeciwpożarowego. 
 4. W domku, w widocznym miejscu znajdują się gaśnice, których należy użyć w  przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłocznie o tym zdarzeniu poinformować  Wynajmującego.  
 5. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 
 6. Przebywający na terenie Kompleksu winien przestrzegać przepisów BHP oraz  przeciwpożarowych, a w szczególności zabrania się:
  – używania otwartego ognia (m.in. lamp naftowych, gazowych, własnych kuchenek  elektrycznych i gazowych, niezabezpieczonych świeczek)
  – używania przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową nie  będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe  np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych
  – wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz  materiałów o nieprzyjemnym zapachu, sztucznych ogni, petard.  
 7. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Wynajmującego obiekt, dokonywać  jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O  konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie  poinformować Wynajmującego. 
 8. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Najemca proszony jest o jak  najszybsze zgłaszanie ich Wynajmującemu, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz  działanie. 
 9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące  u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu, wody lub  Internetu. 
 10. Najemca zobowiązany jest używać Domku zgodnie z jego właściwościami i  przeznaczeniem. Prosimy o używanie obuwia zamiennego wewnątrz domku (prosimy  zwłaszcza nie chodzić w obuwiu typu obuwie górskie, buty narciarskie, snowboardowe lub  inne, które mogłyby porysować lub uszkodzić drewnianą powierzchnię schodów, podłóg na piętrze oraz płytek na dolnym poziomie). 
 11. W wyposażeniu domków znajduje się 1 komplet bielizny pościelowej i ręczników na  osobę, w takiej ilości, na jaką opiewa rezerwacja. Z uwagi na zachowanie odpowiednich  warunków higienicznych, obowiązuje zakaz używania niepowleczonej pościeli, oraz  wynoszenia ręczników poza kompleks i wykorzystania ich w innych celach niż są do tego  przeznaczone. 
 12. Za rzeczy pozostawione w domku Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu  wskazanym przez Wynajmującego. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Wynajmujący  nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie pojazdów mechanicznych lub  innych należących do Najemcy. 
 14. W Domku nie przyjmujemy zwierząt. 
 15. Zabrania się urządzania wieczorów kawalerskich, panieńskich i innych  zorganizowanych przyjęć. 
 16. Śmieci i inne odpady należy segregować i składować w pojemnikach znajdujących się  na zewnątrz domku. 
 17. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00-7:00 
 18. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów  oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi oraz w  przypadku uzasadnionej interwencji wezwania policji, Wynajmujący zastrzega sobie  prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do  zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu. 
 19. Goście ponoszą odpowiedzialność majątkową w razie powstania jakichkolwiek szkód,  choćby szkoda powstała z winy nieumyślnej. 
 20. Każdorazowo Gość opuszczający domek, ze względów bezpieczeństwa, powinien  upewnić się o zakręconych kranach i zamkniętych oknach oraz drzwiach.
 21. Prosimy o zdanie wynajmowanego domku w stanie niepogorszonym do tego, w jakim go  Państwo otrzymali 
 22. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania  urządzeń i wyposażenia Kompleksu, czystości i porządku, będziemy wdzięczni za  poinformowanie nas o tym fakcie. Zrobimy wszystko aby poprawić jakość świadczonych  usług, dążąc do perfekcji:) 

Życzymy wspaniałego pobytu, pięknej pogody i odpoczynku!!!